1.000.0004.500.000

  • Dùng trong các nghi lễ tôn giáo
  • Thanh lọc không khí, tẩy uế, xua đuổi tà khí, thu hút vượng khí
  • Khử độc tố và mùi sơn của nhà mới
  • Giúp thư giãn tinh thần, lưu thông khí huyết
Xóa