500.0001.200.000

• Dùng trong các nghi lễ tôn giáo
• Thanh lọc không khí, 
• Khử mùi sơn của nhà mới
• Thư giãn tinh thần, lưu thông khí huyết

Xóa