800.000

Bộ phụ kiện thưởng trầm 9 món bao gồm:

  • 1 lư gốm men Long Tuyền.
  • 1 hộp tro mịn của Nhật
  • 1 phụ kiện là phẳng tro
  • 1 khuôn tạo hình
  • 1 thìa xúc bột
  • 1 dụng cụ tém bột
  • 1 cọ quét
  • 1 đế cắm hồ lô
  • 1 miếng lót đan bằng tăm tre
  • Tặng kèm 5g bột trầm kiến tự nhiên