2.000.0005.800.000

  • Dùng thay thế nước hoa,
  • Thư giãn tinh thần,
  • Ngăn ngừa khí độc,
  • Phòng thân ( chữa đau bụng, trúng gió…)
Xóa