350.000

Quy cách:

hộp 15 thanh 60 viên, mỗi viên cháy hơn 1 tiếng.

Hộp 60 viên, cháy 1 tiếng/ viên

  • Không khói
  • Không mùi
  • Không ảnh hưởng sức khỏe