950.000

Có 1 túi gối – rang nóng muối thảo dược cho vào túi,dùng đắp tại những nơi bị mỏi như vai ,gáy,…