300.0006.000.000

  • CBD trưng cất 77 – 92% CBD được triết xuất phổ rộng với đầy đủ cannabinoid và Terpen. Có lẽ đây là sản phẩm được triết xuất gần như max của CBD sẽ làm bạn hài lòng ngay từ hơi khói đầu tiên
  • Miễn phí giao hàng
  • Đa dạng cách dùng
Xóa