2.200.000

  • Làm thơm không gian,
  • Thư giãn tinh thần.
  • Gồm: 1 ống 60 thanh trầm, 1 hộp xông nắp trượt.
  • Chất liệu phụ kiện: gỗ cẩm lai, gỗ mun khảm đồng